Denní činnosti

Pondělí 16. 10.

HVM- hry na koberci, v kruhu určování prvního písmene, vytleskávání slabik, opakování jmen (ano, i po takhle dlouhé době si někteří nepamatují jména svých spolužáků).

GM- Písanka- dokreslení a vybarvení záložek (děti se učily psát lomené čáry, spojováním pomocí bodů)

PRV- Svět- barevný chvost (vybarvení mašliček pomocí rébusu)

- vycházka

Úterý 17. 10.

TV- nástup, zvířecí rozcvička, cviky na žebřinách, ke konci hodiny si děti zahrály vybíjenou

MP- prac.list-určení počtu (spočítat obrázky-kolik obrázků, tolik teček), nejdříve jsme trénovaly počítání na prstech

PČ- v dnešní dvojhodinovce jsme se věnovali časové posloupnosti. Vyprávěli jsme si, jak to jde správně za sebou, když pečeme dort. Děti dostaly prac.list s přeházenými obrázky, ty si nejprve vystříhly, poté samy zkusily seřadit a následně je lepily na prázdný papír ve správném pořadí. Vše jsme si společně opravili a řekli, jak jsou dané činnosti ve správném pořadí.

Středa 18. 10.

HVM- hry v kruhu - elektrika (hra na uklidnění, soustředění se pouze na stisk ruky, děti mají při hře zavřené oči), plácaná (hra na postřeh)

GM- Písanka - dokreslení hradu (lomené čáry vázané), vybarvení hradu a dokreslení klubíček pro koťátka

PRV- prac.list korálky - vybarvení korálků podle zadání (většina dětí nezvládla úkol splnit dobře). Před prací, jsme si vše ukázali a společně vyzkoušeli (hlavně pojem PRVNÍ, DRUHÝ)

DRV- poslech pohádky O kohoutkovi a slepičce, převyprávění pohádky, doplňující otázky k pohádce, povídání o vlastnostech, děti si také na čistý papír nakreslily, co se jim v pohádce nejvíce líbilo.

Dnes musím děti moooc pochválit, protože dokázaly pohádku převyprávět a zvládaly odpovědi na položené otázky :-)

Čtvrtek 19. 10.

TV- nástup, rozcvička, hra na jelena (teprve se tuto hru učily), chodí pešek okolo a vybíjená

MP- dodělání Hráška-vybarvení čtverečků se třemi puntíky, prac.list-nakreslení obrázku, aby ho bylo o jeden více, nejdříve jsme si vyzkoušeli společně s pastelkami.

VV- kohoutek ze včerejší pohádky - děti obkreslily šablonu na velkou čtvrtku a temerami otiskovaly korkovou zátku.

- ve zbylém čase určování prvního písmene, vytleskávání slabik, tvoření rýmů, hry na koberci

Pátek 20. 10.

RSV- prac.list-zraková orientace (překreslení obrázků ve správném pořadí)

GM- prac.list- lomené čáry vázané- střídání velikostí, děti si nejdříve vyzkoušely na tabuli

PV- poslech pohádek O pejskovi a kočičce - jak pekli dort a myli podlahu. Pohádku  jsme si převyprávěli a děti dostávaly doplňující otázky.

TV- ve třídě, děti zkoušely různá dechová cvičení, kočičí hřbet, také si "zajezdily" na kole, k závěru si zahrály zlatou bránu.


Kontakt

Přípravná třída A ZŠ Rošického

Jarní 22
Jihlava
58601


731 420 005

Olga Hausvaterová
třídní učitelka