Rozvrh

  1 2 3 4

Pondělí

Hry/Logo GM Prvouka Smysly

Úterý

TV Mat PracČ PracČ

Středa

Hry/Logo GM Prvouka

Čtvrtek

TV Mat  VV VV

Pátek

TV GM Smysly HV/Drama

 

Logo - individuální logopedie

Hry - hry v místnosti

GM - grafomotorika

Mat - matematické představy

PČ - praktické činnosti

Smysly - rozvoj smyslového vnímání

PracČ - pracovní činnosti

 

1. hodina - 8:10 - 8:55 hod.

2. hodina - 9:05 - 9:50 hod.

3. hodina - 10:05 - 10:50 hod.

4. hodina - 11:00 - 11:45 hod.

 

Jedná se o orientační vymezení hodin. 

Každá hodina je rozdělelna do bloků, které trvají cca 20 min.

Hodiny a předměty mohou být měněny.

 

 


Více zde: http://pripravka-b-jarni-jihlava.webnode.cz/rozvrh-hodin/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz


Kontakt

Přípravná třída A ZŠ Rošického

Jarní 22
Jihlava
58601


731 420 005

Olga Hausvaterová
třídní učitelka

Jaroslava Vítková
asistentka pedagoga