- první domácí úkol - Hrášek - označeno červeným puntíkem a datumem

27. 9. - sportovní den (sport.oblečení dle počasí, pláštěnka, svačina, pití), na oběd se budeme vracet do školy

28. 9. - státní svátek

- cvičební úbor v pytlíku (nechat ve skříňce), obuv do tělocvičny!!

-  na hodiny TV budou mít děvčata sepnuté vlasy do culíku, všechny děti budou mít sundané řetízky, náramky...