Denní činnosti

Pondělí 12. 11.
HVM- povídání o sv. Martinovi, průvod, ohňostroj
- co jsme dělali o víkendu, hra plácaná a zlatá brána
GM- lomené čáry (zuby), prstem ve vzduchu, na tabuli, pracovní list
- Zdravá šk. - význam vody ( povídání o obrázcích v prac.sešitě, vybarvení)
- co patří do živé a neživé přírody
- tvoření slov na zadané písmeno (jen pár dětí zvládne vymyslet, prosím o trénování)
 
Úterý 13. 11.
TV- nástup, rozcvička, míčové soutěže
MP- porovnání velikosti (porovnávání dětí, prac. list - nejvyšší a nejmenší kytičky, rybičky)
PČ- žalud (obkreslení, stříhání, lepení, dokreslení)
 
Středa 14. 11.
HVM- hry na koberci (elektrika, plácaná, zlatá brána)
GM- lomené čáry (tabule, druhá strana prac.listu)
PRV- Svět - stěhovaví ptáci (kteří ptáčci u nás zůstávají, čím se živí, jak jim pomáhá člověk....kteří ptáčci odlétají do teplých krajin a proč...)
HV- dětské písně s tanečním doprovodem + zpěv
 
Čtvrtek 15. 11.
- odjezd na filharmonii, kde byly děti seznámeni s některými druhy hudebních nástrojů, zazpívaly si a některé děti si dokonce zahrály na hudební nástroje
- po příjezdu jsme se nasvačili, povídali jsme si o dnešním koncertě
- Hrášek (sluníčko + mráčky, porovnání velikostí) + soutěž (děti se rozdělily na 4 družstva, obdržely lístečky a musely je správně seřadit dle velikosti)
- ve zbylém čase děti tvořily slova na zadané písmeno
 
Pátek 16. 11.
RSV- rozpočítávadla, správná rytmizace, sladění pohyby ruky a mluveného projevu
GM- Písanka (rukavice - lomená čára)
PV- prac.list (materiály - sklo, dřevo, papír, kov, co se dá z těchto materiálů vyrobit)
- hry na koberci, rozpočítávadla, pantomima (povolání)