Denní činnosti

Pondělí 21. 1.
HVM- povídání o víkendu, plácaná, tvoření rýmů
GM- horní smyčka vázaná (tabule, Písanka)
PRV- povídání o naší planetě, prohlížení encyklopedie
- video o vesmíru (střídání dne a noci, roku, planeta Mars)
- v závěru poslední hodiny si děti mohly zatančit na písničky od Míši 
 
Úterý 22. 1.
TV- nástup, rozcvička, nová pohybová hra - elektrický pes (seznámení dětí s pravidly, ukázková hra), hra na koordinaci pohybu, trénování postřehu
MP- Matematika (kolik je 5 a 6, počítání pastelek, na prstech, vybarvování, dokreslování dle zadání)
PČ- opakování o vesmíru - co jsme včera viděli na videu
- výroba rakety ve vesmíru (vybarvení planet, lepení, kreslení)
 
Středa 23. 1.
HVM- po častých kázeňských upozorněních, jsme si dnes povídali o pravidlech chování.
- hry na koberci
GM - Hrášek (horní smyčka vázaná)
PRV- prohlídka a četba knih od dětí (kdo byl první ve vesmíru, pohyb ve vesmíru, gravitace, první zvíře na oběžné dráze)
- na dětech jsme si také znázornili, jaký pohyb vykonává naše planeta, za jak dlouho tento pohyb udělá
HV- píseň Žežuličko, kde jsi byla
- co to jsou noty, kam se zapisují