Školní družina

 
Družina je na Jarní ulici ve třídách, na ZŠ Rošického v malé budově při jídelně.
 
Dítě může využívat obě tyto družiny. Mezi budovami je zajištěn bezplatný převoz školním autobusem - dozor vychovatelek, a to ráno v 7:50 hod. ze ZŠ Rošického na Jarní a odpoledne ve 15:00 hod. z Jarní na ZŠ Rošického.
 
 
U budovy školy na Jarní ulici je také zastávka autobusu č. 8 směr Hybrálec, ve 13:22 a 14:27 ( prvních 14 dnů p. vychovatelka děti k autobusu doprovází).
 
Provoz školní družiny:
  • 6:00 - 8:55 - ranní družina
  • 11:45 - 16:30 - odpolední družina
 
Měsíční poplatek za školní družinu je 150 Kč. 
 
 
Lze hradit:
  • jednorázovým příkazem z účtu Vaší banky na účet Základní školy Jihlava, E. Rošického 2, č. ú. 40 500 020 96/6800. Variabilní symbol je stejný jako pro platbu obědů. Částka 600,-Kč za období září až prosinec (do 30. 9. 2018) a 900,-Kč za období leden až červen (do 31. 1. 2019).


Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz