Měsíční plán

 

L I S T O P A D


"Svět kolem nás"

- Věci a předměty kolem nás

- Živá a neživá příroda

- Geometrické tvary, barvy

- Lidské tělo