Rozvrh

  1 2 3 4

Pondělí

HVM GM PRV RSV

Úterý

TV MP

Středa

HVM GM PRV HV/DRV

Čtvrtek

TV MP  VV VV

Pátek

RSV GM PV TV (v místn.)

 

HVM - hry v místnosti

GM - grafomotorika

MP - matematické představy

PV - praktická výchova

RSV - rozvoj smyslového vnímání

PČ - pracovní činnosti

PRV - prvouka

HV - hudební výchova

DRV - dramatická výchova

 

1. hodina - 8:10 - 8:55 hod.

2. hodina - 9:05 - 9:50 hod.

3. hodina - 10:05 - 10:50 hod.

4. hodina - 11:00 - 11:45 hod.

 

Jedná se o orientační vymezení hodin. 

Každá hodina je rozdělelna do bloků, které trvají cca 20 min.

Hodiny a předměty mohou být měněny.

 


Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz