Týdenní plán

Česká republika

- opakování graf. prvků

- prostorová orientace

- naše vlast, st. symboly, města, řeky, sousedící země, kraje...

- výroba vlajky

- pohybové hry

- sluchová analýza

- návštěva MŠ Jarní

- focení třídního kolektivu