Týdenní plán

"ROSTLINY NA ZAHRADĚ A NA POLI"

 

- rozdíl mezi zahradou a polem

- co kde pěstujeme, kdo pracuje na poli, jaké stroje

- dramatizace pohádky O řepě

- svislé + vodorovné čáry

- prostorová orientace

- pracovní náčiní, oblečení

- poslech pohádky Kuřátko a obilí, O Palečkovi